Ohjelmistotestauksen ensiaskeleet

Kun kirjoitamme koodia, syntyy ohjelmisto. Ohjelmistoja tekevät ihmiset, ihmisille. Meillä kaikilla on jonkinlaisia kokemuksia siitä miltä tuntuu kun ohjelmisto ei toimi. Kokemamme ongelmat vaihtelevat mielipahasta taloudellisiin menetyksiin ja hengenvaaraan. Maailmassa jossa on valinnanvaraa, ongelmat johtavat ihmiset toisten ohjelmistojen pariin. Laadulla on merkitystä ja testaus on laatutiedon systemaattista keräämistä ja käsittelyä.

Tällä kurssilla otamme ohjelmistotestauksen ensiaskeleet yhdessä. Saat käsityksen siitä mitä testaukseen kuuluu ja miten se usein jaetaan projekteissa eri osapuolille. Ensisijainen työkalumme on erilaiset ohjelmistot, joita testaamme. Teoria nousee esiin tekemisen kautta.

** Osallistujien lukumäärä on rajoitettu pari- ja ryhmätyöskentelyn takia. Sen takia on edelleen tärkeää, että peruutat osallistumisesi mikäli este ilmenee jotta saamme ryhmän taas täyteen. Suhtaudu verkkokoulutukseen kuin suhtautuisit tavalliseen tapahtumaankin. **

 • Osallistumispaikkana Zoom (Lähetämme linkin myöhemmin) 
 • Tarvitset videokameran! Varaudu laittamaan video päälle niin saadaan läsnäolotuntuma. 
 • Tämä tulee edelleen olemaan ihan yhtä lailla hands-on kuin lähiversionakin eli niin pari- kuin ryhmätyötä on edelleen odotettavissa. Tämä ei ole webinaari ja tätä ei nauhoiteta – olette ihan yhtä lailla turvassa harjoittelemassa testausta täällä kuin silmäkkäin.

Johdanto: Koodaamisen ja testaamisen suhde

 • Mitä testaus on? 
 • Yksikkötestauksesta järjestelmä- ja hyväksymistestaukseen

Osa 1: Testaaminen koodaamalla

 • Miten testataan koodaamalla
 • Harjoitus: kirjoitetaan koodia testaustarkoituksessa

Osa 2: Testaaminen koodaamatta

 • Miten testataan koodaamatta
 • Harjoitus: etsitään virheitä ohjelmistosta

Yhteenveto: pintaraapaisusta pidemmälle

 • Testaajan ammatti ja siihen vaadittavat taidot
 • Kaikki testaa – miten työt jakautuvat?

Kouluttajat

Maaret Pyhäjärvi

Opettajana työpajassa toimii Maaret Pyhäjärvi, Lead Quality Engineer F-Securelta. Maaret on testannut työkseen lähes neljännesvuosisadan, ja puhunut ja kouluttanut testausta niin yliopistossa kuin kaupallisilla kursseilla. Hänen sydäntään lähellä on kokeellinen oppiminen, jossa pari- ja ryhmätestauksen kautta opitaan yhdessä, tekemällä.

This training is brought to you by: