Integraatiokehitys ja prosessiautomaatio

Integraatioilla mahdollistetaan digitalisaatiota, jatketaan vanhojen taustajärjestelmien elinkaarta ja automatisoidaan liiketoimintaprosesseja: taustajärjestelmistä tarjotaan dataa uusille palveluille, piilotetaan legacy-järjestelmiä uudenaikaisten rajapintojen taakse ja tehdään tietokoneella datan siirtoa eri järjestelmien välillä, jotta työntekijät voivat käyttää aikansa varsinaisen liiketoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen.

Usein integraatioihin käytetään integraatioalustaa, joka keskittää integraatioiden hallinnan yhden käyttöliittymän taakse, tarjoaa monitorointityökaluja ja paljon valmiita komponentteja integraatioiden kehittämiseen.

Tässä workshopissa käytetään HiQ:n omaa integraatioalustaa FRENDSiä, joka on niin sanottu low code -alusta eikä sitä käyttääkseen tarvitse osata mitään tiettyä ohjelmointikieltä. Riittää, kun osaat avata webbiselaimen ja kirjautua sisään kehitysympäristöön. Me opetamme loput!

Workshopissa käydään aluksi läpi FRENDSin käyttöliittymää, jotta kehittämimen onnistuu. Tämän jälkeen jokainen kehittää kouluttajan esimerkin mukaisesti pilviympäristössä toimivan integraation eli prosessin, joka lukee ja käsittelee dataa. Paikalla on kouluttajan lisäksi kurssilaisten joukossa kiertäviä mentoreita, joilta voi kysyä apua.

Innokkaimmat voivat tutustua FRENDSiin ja integraatioihin jo ennen koulutusta. Kaikki oleellinen käydään kuitenkin läpi workshopissa.

This training is brought to you by: