Ohjelmisto- ja e-business ry tietosuojaseloste #MimmitKoodaa -ohjelmaa varten.
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 23.8.2018

1. Rekisterinpitäjä
Ohjelmisto- ja e-business ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Y-tunnus 1950466-3

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Rasmus Roiha
Puhelin: 0400 180 434
Sähköposti: rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

3. Rekisterin nimi
#mimmitkoodaa-ohjelman osallistuja- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kerääminen
Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa #mimmitkoodaa-ohjelman järjestäminen, hoitaminen, hallinnointi ja osallistujille viestittäminen. Kaupan rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

Tehdessäsi tilauksen verkkokaupasta, keräämme sinulta henkilötiedot tuotteiden toimitusta varten.

Käyttäessäsi verkkosivustoa, keräämme palvelun käyttöä koskevia tietoja. Keräämme sivuston käyttöäsi koskevia tietoja (ostohistoria, selailuhistoria) ja saatamme myös yhdistää niitä yhteen muiden käyttäjätietojesi kanssa.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

5. Rekisterin tietosisältö
#MimmitKoodaa rekisteriin voidaan kerätä henkilöiden perustietoja, kuten:
– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– syntymävuosi
– osaamisalueet ja koodaamisen kiinnostusalueet
– aktiviteetit, ilmoittautumiset ja osallistumiset ohjelmassa
– erityisruokavaliot ja allergiatiedot

– Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, laskutetut tai laskutettavat työt

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka osallistuja itse ilmoittaa rekisteröityessään ja/tai tilatessaan.

7. Tietojen siirto
Rekisterinpitäjä siirtää tarvittaessa #mimmitkoodaa tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien järjestäjille #mimmitkoodaa-ohjelman osallistujien tietoja, joita tarvitaan tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien järjestämisessä, mukaan lukien ennakkoviestintä ja ohjeistus saapumisesta ja ohjelmasta, tarvittavat tiedot kulunvalvontaa varten, tiedot erityisruokavalioista ja allergioista sekä jälkiviestintä ja palautepyynnöt.

#mimmitkoodaa tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien järjestäjillä ei ole oikeutta käyttää rekisteröityjen tietoja omaan kaupalllisiin tarkoituksiinsa ilman erillistä lupaa rekisteröidyiltä. Järjestäjillä on oikeus käsitellä tietoja, eli katsoa niitä ja tallentaa niitä omiin järjestelmiinsä #mimmitkoodaa tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien toteuttamiseksi.

Käytämme Bamboraa maksujen käsittelyyn. Henkilötiedot, joihin näillä toimittajilla on pääsy, ovat nimesi, osoitteesi ja maksutietosi.

8. Tietojen luovutus kotimaassa ja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta #mimmitkoodaa henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina #mimmitkoodaa-rekisterissä. Rekisteri on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ulkopuolisilta tahoilta. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan avulla.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä olevan virheellisen, vanhentuneen tai puutteellisen henkilötiedon kirjallisesti rekisterinpitäjältä.