Anne Lahti

Anne Lahti (KTM) on pitkän linjan muutosjohtamisen, projektinhallinnan, myynnin ja palvelumuotoilun ammattilainen. Hän on työskennellyt IT-alan palveluyrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä Anne toimii liiketalouden ja palvelumuotoilun lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Anne Lahti.