‹ Takaisin Blogit-pääsivulle

”Poikkitieteellisyys ja osaamisen ristipölytys on ihan parasta, suosittelen!”

· Blogi · Uratarinat · Milja Köpsi

Sattumien kautta 35 vuotta alalla.

Riitta Raesmaa on viisikymppinen uuden työn aikakauden lähettiläs, joka on vaikuttanut IT-alalla jo 35 vuoden ajan. Aikaisemmin naisia ei kiinnostanut IT-alalle hakeutuminen, mutta nyt tilanne on toinen, ja kiinnostavimpien yritysten keskiössä on mahtava edustus IT-firmoja. Riittakin päätyi IT-alalle sattumien kautta – ja siitä se sitten lähti. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri sivuaineenaan tietojärjestelmätiede. Kaikki loksahti paikalleen, ja tyytyväisyys valinnasta vahvistui opintojen myötä. Riitta hyppäsi alalle IBM-yrityksen kautta, jossa työskentely avasi silmiä ja synnytti ensimmäiset, edelleen voimassa olevat IT-verkostot. Siitä hän ajautui monien mutkien, IT-korporaatioiden ja Ruotsissa opiskelun kautta startuppeihin. Pienemmissä yrityksissä asioihin pääsee vaikuttamaan oikeasti.

Riitta on pilvinainen, jonka softabusiness-osaaminen koostuu myynnistä, markkinoinnista, konsultoinnista sekä liiketoiminnan kehittämisestä ja työsalkku monipuolisesta softafirmojen teknologisesta paketista. Hänellä on oma yritys Raesmaa Consulting, hän toimii kasvua ja kansainvälistymistä korostavassa Senior Advisorin roolissa Accelerando Oy:ssä sekä on mukana startup ContractZen Oy:n pilvipalvelun menestystarinan rakentamisessa. Riitta on vaikuttanut aktiivisesti myös #MimmitKoodaa-ohjelman taustalla olevan Ohjelmistoyrittäjien toiminnassa ja hallituksessa, tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa sekä koodannut. Teknisen puolen ymmärtäminen ja monipuolisuus on tärkeää, sillä jos jää yhteen paikkaan jumiin, paljon jää oppimatta.

Keski-ikäisten tietotyöläisten pelastaja

Hieno #MimmitKoodaa-ohjelma tarvitsee diversiteettiä, sillä suurin osa ohjelmaan osallistuneista mimmeistä on Riitasta poiketen alle 40-vuotiaita. Osalla keski-ikäisistä on huono kuva omasta osaamisestaan tai osaaminen ei ole enää ajan tasalla. Lisäksi monet keski-ikäiset aliarvioivat osaamisensa, eivätkä ymmärrä todellista potentiaaliaan. Myös Riitta on hakannut päätään seinään ja kokenut ihmetystä ja neuvottomuutta. Hänellä on takanaan oma matkansa, josta saadun pitkän perspektiivin ansiosta hän osaa ja voi nyt auttaa muita.

Riitta onkin elävä esimerkki siitä, että myös keski-ikäisenä voi oppia uutta ja kehittää osaamistaan, ja myös olemassa oleva osaaminen voi olla kiinnostavaa. Riitta erottuu muista softa-alalla olevista tekijöistä sillä, että hän on ollut naisena alalla kauan. Hän kuvailee itseään pulassa olevien keski-ikäisten tietotyöläisten sparraajaksi ja pelastajaksi, joka auttaa heitä oppimaan pois vanhasta ja löytämään omat vahvuutensa.

Verkostoituminen ja ihmistaidot keskiössä

Kasvu, uudet työtavat ja organisaatiomallit, itseohjautuvuus, oman osaamisen kehittäminen sekä verkostot auttavat oppimaan. Parasta alassa on kansainvälisyys, yhdessä tekeminen erilaisten osaajien kanssa sekä mahdollisuus päästä mukaan merkityksellisiin projekteihin. IT-alalla painotetaan paljon prosesseja ja työkaluja, ja niin ihanaa kuin tekniikka onkin, Riitta painottaa erityisesti ihmisiä ja tunnetta, sillä teknologia-alalla tarvitaan ihmistaitoja. Olennaista softan markkinoimisessa on ideointia ja asiakkaan todellisia tarpeita korostava palvelumuotoilu.

Haasteen muodostavat muutokset, alalla vallitseva kitka sekä monet äänensävyt ja asenteet, jotka eivät aina ole myötämielisiä. Ihmisläheisen yrityskulttuurin sekä merkityksellisyyden ja arvojen merkitys on nousussa. Osaaminen tapahtuu verkostoissa, ja Riitta on luonut omia ammattitaitoisia, osaavia ja auttavia IT-verkostojaan muun muassa Twitterissä jo aikana, jolloin softayrityksistä ei vielä ymmärretty paljoakaan.

Uudistuminen ja poikkitieteellisyys ovat IT-alan avaimet

Riitta korostaa ennen kaikkea uudistumiskyvyn ja lempiaiheensa poikkitieteellisyyden merkitystä. Teknisten ja humanististen alojen opiskelijoiden olisi hyvä ottaa toisistaan oppia ja harjoittaa osaamisen ristipölytystä. Molempia tarvitaan, ja laajentamalla kaikkien osaamista kaikki voittavat. Jokainen softafirma tarvitsee ymmärrystä, ja parhaissa softissa on ymmärrystä mukana.

Riitta suosittelee lämpimästi opintosuunnan ja alan vaihtoa, mutta vielä lämpimämmin hän suosittelee poikkitieteellistä komboa, sillä yhdistelmät ovat vahvoja ja oman osaamisen kehittäminen arvokasta. Monipuolisista ihmisistä ja erilaisista taustoista syntyy uutta, ja IT-ala on mahdollisuuksien ympäristö.

Lue lisää Riitan aiheeseen liittyviä ajatuksia hänen blogistaan.

Haastattelimme

Riitta Raesmaa
Yrittäjä, neuvonantaja
Raesmaa Consulting