Webinaari: Mikä ihmeen tietokanta?

Kaikki järjestelmät perustuvat tietoon ja tieto tallennetaan tietokantaan. Usein tietokantaa pidetään järjestelmän ”kivijalkana”. Tässä webinaarissa opit ymmärtämään tietokannan perusteet ja miten tietokantoja käytetään. Tietokantojen tärkeyttä nykymaailmassa tuskin voi kyllin korostaa, mutta silti tietokanta käsitteenä saattaa olla jopa monille IT-alalla pitkäänkin toimineille hieman hämärän peitossa. Jos haluat kurkistaa hieman tietokantojen maailmaan ja kenties jopa löytää itsellesi … Lue lisää Webinaari: Mikä ihmeen tietokanta?

Webinaari: Analytiikan ja Business Intelligencen perusteet

Business intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Alun perin termillä tarkoitettiin lähinnä organisaation ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa, kilpailijaseurantaa, teknologiaseurantaa jne., mutta 1990-luvun lopulla termin omaksuivat käyttöönsä myös ohjelmistoyritykset, jotka tarjoavat tuotteita organisaation oman, sisäisen numeerisen tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Yrityksen tiedonhankinnan tavoite on kerätä yrityksen johtamisessa ja toiminnassa tarvittava keskeinen tieto, käsitellä … Lue lisää Webinaari: Analytiikan ja Business Intelligencen perusteet

Webinaari: DevSecOps

Webinaarin kuvaus: Ketterät menetelmät ja DevOps ovat tänä päivänä yleisin tapa tuottaa ohjelmistoja. Nämä menetelmät ovat kuitenkin verrattain haasteellisia erityisesti tietoturvan kannalta. Perinteisesti ohjelmistojen turvaaminen on nojautunut pitkälti loppu- ja välitarkastuksiin, missä ulkopuolinen tietoturva-asiantuntija arvioi järjestelmän turvallisuutta (etsimällä heikkouksia). Tämä ajattelutapa on haasteellinen nykymaailmassa, missä ohjelmistot valmistuvat nopeammin, tukeutuvat automatisoituihin prosesseihin ja muuttuvat koko ajan. … Lue lisää Webinaari: DevSecOps

Webinaari: Basics of Machine Learning

Webinar description: In this webinar, we demystify the concept of machine learning and discuss why machine learning is trending in modern digital solutions. During the webinar, we go through the most common machine learning techniques by considering their applicability in real-life. These techniques consider supervised, unsupervised and other machine learning techniques. We also discuss how … Lue lisää Webinaari: Basics of Machine Learning

Webinaari: Saavutettavuuden perusteet

Saavutettavuus on yksi verkkosivuston peruspilareista. Sen tarkoituksena on rakentaa sivusto siten, että mahdollisimman moni voisi sitä sujuvasti käyttää. Terminä saavutettavuus on vakiintunut digitaalisiin palveluihin. Ja vastaavasti käytetään termiä esteettömyys, kun viitataan rakennusten ja muiden tilojen helppokulkuisuuteen ja toimivuuteen. Yleisen harhaluulon mukaan saavutettavuus liittyy pääsääntöisesti sokeille tai heikkonäköisille suunnattuihin palveluihin. Saavutettavuus koskettaa kuitenkin lähestulkoon kaikkia tilanteesta … Lue lisää Webinaari: Saavutettavuuden perusteet

Webinaari: Mitä eroa on ohjelmointikielillä ja mihin niitä käytetään?

Yksi eniten meille esitetyistä kysymyksistä liittyy ohjelmointikieliin. Mitä ne ovat, miksi niitä on niin monta, miten ne eroavat toisistaan, mitä niillä tehdään ja miten niitä voi opiskella! #mimmitkoodaa webinaarisarja on syntynyt vastaamaan yhteisömme esittämiin kysymyksiin ja näihin kysymyksiin vastaa toimialamme asiantuntijat. Ohjelmointikielistä ja niiden eroista! Tässä webinaarissa Antti Vikman Nolwenturelta, itsekin koodaava ATK-poika, käy läpi … Lue lisää Webinaari: Mitä eroa on ohjelmointikielillä ja mihin niitä käytetään?